Regulamin

Prosimy o zapoznanie się z kilkoma regułami obowiązującymi podczas organizowanej imprezy, pozwoli to bowiem obu stronom uniknąć nieporozumień, a nam skoncentrować się na zapewnieniu Państwu miłej atmosfery.

 

 

Regulamin Rajdowego Lata w Mieście

 

 

1. Organizator: 

 

Organizatorem i koordynatorem Rajdowego Lata w Mieście 2016 jest firma ATA Sp. z o. o., ul. Zwycięzców 6A/4, 03-941 Warszawa. Współorganizatorem imprezy jest Centrum Handlowego Blue City, Al. Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa.

 

2. Czas i miejsce rozegrania imprezy: 

 

Rajdowe Lato w Mieście zostanie rozegrane w dniach 03.07 – 28.08.2017r. Półfinał imprezy zaplanowano na 29 – 30.07.2017r. natomiast wielki finał na 27-28.08.2017r. Zarówno finał jak i półfinał zostanie rozegrany w Centrum Handlowym Blue City, Al. Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa, na poziomie -1 przy fontannie.

 

 

3. Cel Rajdowego Lata w Mieście: 

 

Głównym celem Rajdowego Lata w Mieście jest popularyzacja aktywnych form spędzania wolnego czasu wśród dzieci i młodzieży, promowanie zdrowego współzawodnictwa, promowanie modelarstwa oraz wyłonienie mistrzów modeli RC.

 

4. Zasady przystąpienia do imprezy: 

 

• Aby wziąć udział w Rajdowym Lecie w Miesicie, wszyscy chętni musza się zarejestrować za pomocą formularza zgłoszeniowego, mailowo pod adresem rejestracja@zawody-rc.pl lub osobiście w sklepie ATA w C.H. Blue City do dnia 20.07.2017 roku; 

 

• Zgłoszenie powinno zawierać pełne imię i nazwisko osoby biorącej udział w imprezie, rok urodzenia, email, telefon kontaktowy, nazwa i adres szkoły, do której uczęszcza zawodnik; 

 

• W przypadku osób niepełnoletnich prosimy o podanie danych teleadresowych opiekuna prawnego (np. rodzica);                                  

 

• Od poniedziałku do piątku, każdego tygodnia lipca (z wyjątkiem ostatniego tygodnia, gdzie darmowe zajęcia realizowane są od poniedziałku do czwartku, z uwagi na zawody półfinałowe w ostatni weekend miesiąca), dzieci biorą udział w darmowych lekcjach prowadzonych przez wyspecjalizowanych instruktorów.

 

• Darmowe lekcje w tygodniu prowadzone są w godzinach 11.00-17.00.

 

• W pierwszy, drugi i trzeci weekend miesiąca również odbywają się darmowe lekcje z instruktorem.

 

• W weekendy darmowe lekcje trwają od godziny 11.00 do 19.00.

  

• W projekcie mogą wziąć udział dzieci w przedziale wiekowym od 6 do 15 lat z całej Warszawy.

 

• Każdemu zgłoszonemu uczestnikowi przysługują 4 lekcje z instruktorami. 2 lekcje do wykorzystania w Lipcu oraz 2 w Sierpniu.


• Wszystkim nowym klientom, którzy z korzystają z oferty Citibanku podczas trwania Rajdowego Lata w Mieście 2017 przysługuje jedna, dodatkowa i całkowicie darmowa lekcja jazdy modelami zdalnie sterowanymi.

 

• Sprzęt potrzebny do prowadzenia zajęć jest w całości udostępniany przez organizatora.

 

• W ostatni weekend lipca 100 dzieci, które podczas szkolenia wykazały się największymi zdolnościami manualnymi oraz zaangażowaniem, będą mogły wziąć udział w Półfinale Rajdowego Lata w Mieście.

 

• Na czas wyścigów w Półfinale RLwM modele samochodów udostępnia zawodnikom organizator projektu.


• Czas trwania zajęć uzależniona jest od długości kolejki. 


• Zajęcia dotyczyć będą:

- Nauki budowy, konstrukcji oraz jazdy modelami samochodów zdalnie sterowanych;

- Nauki jazdy na torze slotkarowym Carrera;

- Zabawy w innych atrakcjach z partnerami projektu.

 

• Grupa dzieci może liczyć max. 30 osób + opiekunowie.


• W przypadku grup powyżej 10 osób, wymagany jest kontakt telefoniczny w celu ustalenia konkretnych godzin zajęć.

506-488-632

574-087-993

W ciągu jednego dnia w tygodniu, darmowe zajęcia są prowadzone dla max. 3 grup.

 

W ciągu jednego dnia w weekendy darmowe zajęcia są prowadzone dla max. 4 grup.

 

• Treningi ponadprogramowe rozumiane jako dodatkowe, odpłatne jazdy modelem zdalnie sterowanym na torze RC znajdującym się przy sklepie ATA na poziomie +3 w CH Blue City. W razie chęci wypożyczenia auta należy udać się do Sklepu ATA Świat Modeli i Zabawek na poziomie +3 w CH Blue City i wynająć auto u sprzedawcy.

 

• Treningi ponadprogramowe mogą się odbywać:

- w tygodniu od godz. 17.00 do 22.00;

- w soboty od godz. 19.00 do 22.00;

- w niedziele od godz. 19.00 do 20.00.

• Z uwagi na brak możliwości określenia dokładnej liczby zawodników, firma ATA sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość ewentualnej zmiany niektórych terminów zajęć. W takich przypadkach informacje o zmianach zostaną natychmiast wprowadzone na stronę internetową www.zawody-rc.pl .

 

• Projekt w całości odbywać się będzie na terenie Centrum Handlowego Blue City, dlatego też wszyscy uczestnicy będą musieli dostosować się do zasad oraz regulaminów obowiązujących w CH Blue City.

 

 

 

5. Dane osobowe: 

 

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz ewentualne użycie wizerunku zawodnika w związku z produkcją, prezentowaniem, reklamowaniem lub używaniem każdego filmu, zapisu wideo i audio z eventu i/lub każdego elementu eventu prezentowanego w przekazach medialnych na całym świecie.

Głównym celem gromadzenia danych osobowych jest weryfikacja i kontrola ilości odbytych lekcji.

  

6. Uprawnienia uczestnika imprezy: 

 

• Uczestnikowi zgłoszonemu do Rajdowego Lata w Mieście przysługują dwie darmowe jazdy treningowe modelem RC. Jednego dnia można odbyć tylko jedną darmową jazdę. Istnieje możliwość odbycia dodatkowych jazd tego samego dnia po konsultacji z opiekunem toru. W obu przypadkach, jazdy treningowe odbywają się w obecności opiekuna toru, który udzielająca fachowych wskazówek oraz porad, jak prawidłowo jechać po torze i doskonalić swoją technikę jazdy.

 

• Ma prawo przebywać na terenie toru dla modeli RC, strefie serwisowej oraz antresoli dla zawodników od chwili udostępnienia obiektu przez Organizatora do czasu zakończenia eventu; 

 

• Pełen dostęp do informacji o uzyskiwanych czasach, swoich oraz rywali;

 

 

7. Zakazy które uczestnik powinien respektować: 

 

Zabrania się wnoszenia na tor dla modeli zdalnie sterowanych: 

 

• przedmiotów niebezpiecznych, w tym szczególnie broni palnej, białej, pneumatycznej, gazowej, wodnej i innej nawet, gdy osoba jest uprawniona do jej posiadania. Przepis nie dotyczy funkcjonariuszy Policji oraz innych uprawnionych służb i organów w czasie wykonywania przez nich obowiązków służbowych;

• materiałów wybuchowych;

• pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących;

• odurzających, substancji psychotropowych i innych działających podobnie;

• wprowadzania lub wnoszenia zwierząt na teren imprezy;

 

Dodatkowo zabrania się: 

 

• używania obraźliwego słownictwa, w tym głoszenia i wywieszania haseł o treściach obscenicznych, wulgarnych i rasistowskich; 

• nawoływania do waśni na tle narodowościowym, religijnym, społecznym itp.,  

• rzucania przedmiotami;

• spożywania alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych;

• rozniecania i podsycania ognia, w tym palenia tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi;

• wzniecania fajerwerków, używania środków pirotechnicznych itp.;

• załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami;

• niszczenia infrastruktury;

 

PARTNERZY

Szkoła RC - Logo Centrum Handlowe Blue City kia rcprzeglad automobilklub szkola_rc modelarz autorok rynek_zabawek Kanał RSS portalu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Modelarzy

Copyright C 2007-2013
ATA Racing Team