Regulamin Półfinału RLwM 2017

Regulamin Półfinału Rajdowego Lata w Mieście 2017

 

 

1. Organizator: 

 

Organizatorem i koordynatorem Rajdowego Lata w Mieście 2017 jest firma ATA Sp. z o. o., ul. Zwycięzców 6A/4, 03-941 Warszawa. Współorganizatorem imprezy jest Centrum Handlowego Blue City, Al. Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa.

  

2. Cel Rajdowego Lata w Mieście: 

 

Głównym celem Rajdowego Lata w Mieście jest popularyzacja aktywnych form spędzania wolnego czasu wśród dzieci i młodzieży, promowanie zdrowego współzawodnictwa, promowanie modelarstwa oraz wyłonienie mistrzów modeli RC.

 

3. Zasady przystąpienia do półfinału: 

 

• Aby wziąć udział w Półfinale Rajdowego Lata w Miesicie, wszyscy chętni musza się zarejestrować za pomocą formularza zgłoszeniowego, mailowo pod adresem rejestracja@zawody-rc.pl lub osobiście w sklepie ATA w C.H. Blue City do dnia 20.07.2017 roku; 

 

• Sprzęt potrzebny do rozegrania imprezy półfinałowej zostanie w całości dostarczony przez organizatora.

  

• Czas trwania zawodów półfinałowych uzależniony jest od ilości osób biorących udział w evencie. 

 

• Projekt w całości odbywać się będzie na terenie Centrum Handlowego Blue City, dlatego też wszyscy uczestnicy będą musieli dostosować się do zasad oraz regulaminów obowiązujących w CH Blue City.

 

4. Dane osobowe: 

 

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz ewentualne użycie wizerunku zawodnika w związku z produkcją, prezentowaniem, reklamowaniem lub używaniem każdego filmu, zapisu wideo i audio z eventu i/lub każdego elementu eventu prezentowanego w przekazach medialnych na całym świecie.

Głównym celem gromadzenia danych osobowych jest weryfikacja i kontrola ilości odbytych lekcji.

  

5. Uprawnienia uczestnika imprezy półfinałowej: 

 

• Prawidłowo zgłoszonemu uczestnikowi Półfinału Rajdowego Lata w Mieście przysługują 2 jazdy na torach RC (przy fontannie oraz przy sklepie firmy ATA) jak i dwie darmowe jazdy na torach slotcarowych (przy fontannie oraz przy sklepie firmy ATA).

 

Zwycięzcą półfinału zostanie osoba z najlepszym, średnim czasem przejazdu.

Zostanie on obliczony na podstawie 4 czasów (tor RC przy fontannie, tor RC przy sklepie firmy ATA, tor slotcarowy przy fontannie oraz tor slotcarowy przy sklepie firmy ATA).

 

Celem zawodnika będzie:

Tor RC: XX[1] krotne pokonanie toru przy jak najmniejszej liczbie błędów (każda kolizja, jazda pod prąd oznacza +1 sekundę do czasu końcowego).

Tor Slotcarowy: wykręcenie jak najlepszego czasu podczas XX[2] minutowej próby czasowej.

 

UWAGA!

Sklasyfikowanie zawodnika może się odbyć na podstawie 4 czasów (2 x RC i 2 x tor slotcarowy).

Osoba, która nie uzyska czterech czasów (tory RC oraz slotcarowe) nie zostanie uwzględniona w klasyfikacji finałowej.

 

• Ma prawo przebywać na terenie toru dla modeli RC, strefie serwisowej oraz antresoli dla zawodników od chwili udostępnienia obiektu przez Organizatora do czasu zakończenia eventu; 

 

• Pełen dostęp do informacji o uzyskiwanych czasach, swoich oraz rywali;

 

6. Zakazy które uczestnik powinien respektować: 

 

Zabrania się wnoszenia na tor dla modeli zdalnie sterowanych: 

 

• przedmiotów niebezpiecznych, w tym szczególnie broni palnej, białej, pneumatycznej, gazowej, wodnej i innej nawet, gdy osoba jest uprawniona do jej posiadania. Przepis nie dotyczy funkcjonariuszy Policji oraz innych uprawnionych służb i organów w czasie wykonywania przez nich obowiązków służbowych;

• materiałów wybuchowych;

• pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących;

• odurzających, substancji psychotropowych i innych działających podobnie;

• wprowadzania lub wnoszenia zwierząt na teren imprezy;

 

Dodatkowo zabrania się: 

 

• używania obraźliwego słownictwa, w tym głoszenia i wywieszania haseł o treściach obscenicznych, wulgarnych i rasistowskich; 

• nawoływania do waśni na tle narodowościowym, religijnym, społecznym itp.,  

• rzucania przedmiotami;

• spożywania alkoholu, środków odurzających lub psychotropowych;

• rozniecania i podsycania ognia, w tym palenia tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi;

• wzniecania fajerwerków, używania środków pirotechnicznych itp.;

• załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami;

• niszczenia infrastruktury;[1] Ilość okrążeni uzależniona od ilości osób biorących udział w imprezie półfinałowej.

[2] Długość próby czasowej uzależniona od ilości osób biorących udział w imprezie półfinałowej.

PARTNERZY

Szkoła RC - Logo Centrum Handlowe Blue City kia rcprzeglad automobilklub szkola_rc modelarz autorok rynek_zabawek Kanał RSS portalu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Modelarzy

Copyright C 2007-2013
ATA Racing Team